[castellano][English]
[Pàgina resum a sourceforge.net] [Blat on-line]

Blat(mat)

Vull dedicar aquest projecte al meu oncle Ferran Anguita de Caralt, que em va introduir en el món de la programació.

Introducció

Blat(mat) converteix textos matemàtics escrits en Braille integral (fitxers .BRA creats normalment amb una Braille Lite) en fitxers HTML, que són convertits a XHTML/MathML per l'excepcional ASCIIMathML.

Per exemple, converteix un fitxer com

{las ecuaciones de la forma \_ax1#b+bx+c=#j_\ tienen por soluci0n
\_x=?-b+:-65?b1#b-#d@ac}}/?#b@a}_\.
	

en

Las ecuaciones de la forma `ax^2+bx+c=0` tienen por solución
`x=(-b+-sqrt(b^2-4ac))/(2a)`.
	

que ASCIIMathML interpreta (suposant que disposeu d'un navegador capaç de mostrar MathML i d'interpretar Javascript/ECMAScript: Mozilla/Netscape/Camino/Firefox o Internet Explorer + MathPlayer) de la forma següent:


Las ecuaciones de la forma `ax^2+bx+c=0` tienen por solución `x=(-b+-sqrt(b^2-4ac))/(2a)`.

La línia superior hauria de veure's d'aquesta manera
Les solucions de qualsevol equació de la
								forma a x al quadrat més b x més c igual 
								a zero son x igual a menys b més menys
								arrel quadrada de b al quadrat menys
								quatre a c partir per dos a.

El programa Talp(mat) realitza la conversió a la inversa: d'ASCII a braille.

Llicència

Blat(mat) es distribueix sota la versió 2 de la Llicència Pública General GNU (GPL). En resum: podeu copiar, distribuir, regalar, modificar, etc. el programa sempre que no limiteu aquesta possibilitat als altres; per exemple, si modifiqueu aquest programa i li'l veneu al vostre veí, no podeu impedir que ell, al seu torn, faça el mateix amb un altre veí.

Descàrrega

Podeu descarregar el programa de sourceforge.net.

Qüestions tècniques

Blat(mat) és multiplataforma

Blat(mat) està escrit en perl; en conseqüència hauria de funcionar en qualsevol sistema en què hi haja un intèrpret de perl. S'ha provat en GNU/Linux (Debian Woody, Debian Sarge i SuSE 9.0), Mac OS X 10.3 (Panther), Win98 i WinXP.

Instal·lació

Si ja heu instal·lat perl (en Linux, Solaris, Mac OS X, etc. ja ve instal·lat), copieu els continguts del paquet en un directori qualsevol. Si no, descarregueu i instal·leu perl primer:

Ús

En la línia d'ordres (shell o finestra de MS-DOS o símbol del sistema), escriviu:

perl blat.pl [-l ca|es] [-x COLOR] FITXER_D'ENTRADA [FITXER_D'EIXIDA]

si ometeu el nom del fitxer d'eixida, se'n crearà un amb el mateix nom que el fitxer d'entrada peró amb extensió .html. El fitxer d'entrada ha de tenir format de braille integral (creat, per exemple, amb una Braille Lite).

Amb l'opció -l s'indica si el text està escrit en castellà (es) o en català (ca). L'opció -x permet especificar el color en què apareixeran les expressions matemàtiques; si no se n'especifica cap s'usarà el negre. Podeu utilitzar els noms dels colors en català, castellà o anglés.

Després, simplement, obriu el fitxer html (que s'ha de trobar dins del mateix directori que el fitxer ASCIIMathML.js) amb un navegador.

Modificacions fetes en el codi braille

L'objectiu principal de blat(mat) és que els usuaris puguen continuar escrivint com fins ara. Tanmateix, és molt difícil (si no impossible) distingir si determinada part d'un text és una paraula o una expressió (per exemple for s'escriu igual que f>r).

Per aquest motiu, vam decidir delimitar les expressions matemàtiques escrivint-les entre els signes \_ i _\. Així, el teorema de Pitàgores s'escriurà de la següent manera:

\_h1#b=c/#a1#b+c/#b1#b_\

Agraïments

Agraisc a Noemí Sanchis Martínez les seues preguntes i comentaris: han contribuït notablement a millorar aquest projecte. També vull agrair a Marisa Botella Galiana la seua ajuda en la revisió de la versió anglesa d'aquesta pàgina.

Gràcies en especial a José María Villar Pérez de l'ONCE pel seu suport, els textos en braille i el treball provant les diferents versions de blat(mat).

Finalment, gràcies a Quico Saval Vicente: sense ell mai hauria començat aquest projecte.


Projecte hostatjat per SourceForge.net Logo